Sah-Ko Oy ja Macon Oy vastuullisuus-yhteistyöhön

Teollisuuden pitkän linjan palveluyritys, oululainen Sah-Ko Oy, on aloittanut vastuullisuushankkeen yhteistyössä asiantuntijatoimisto Macon Oy:n kanssa.

Hankkeessa lasketaan Sah-Kon hiilijalanjälki sekä luodaan yritykselle vastuullisuusraportti, vastuullisuustoimenpiteiden tiekartta ja hiilijalanjälkilaskuri toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä varten.

”Vastuullisuus on aina ollut osa Sah-Kon ydinarvoja”, toteaa Sah-Kon toimitusjohtaja Jukka Estama, ja jatkaa: ”Olemme vieneet toimintaamme pitkäjänteisesti eteenpäin tälläkin saralla, mutta nyt haluamme käytännöllisen työkalun ja suunnat, joiden avulla saamme varmemman pohjan kehitystoimenpiteillemme ja niiden seurannalle.”

Sah-Ko haluaa kehittää hankkeella entistä vastuullisempia toimintatapoja ja palveluita, jotka eivät ainoastaan vahvista sen asemaa teollisuuden kumppanina, vaan voivat parhaimmillaan edistää myös laajemmin kestävää kehitystä alalla.

Teollisuuden pitkän linjan palveluyritys, oululainen Sah-Ko Oy, on aloittanut vastuullisuushankkeen yhteistyössä asiantuntijatoimisto Macon Oy:n kanssa.

Hankkeessa lasketaan Sah-Kon hiilijalanjälki sekä luodaan yritykselle vastuullisuusraportti, vastuullisuus-toimenpiteiden tiekartta ja hiili-jalanjälkilaskuri toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä varten.

”Vastuullisuus on aina ollut osa Sah-Kon ydinarvoja”, toteaa Sah-Kon toimitusjohtaja Jukka Estama, ja jatkaa: ”Olemme vieneet toimintaamme pitkäjänteisesti eteenpäin tälläkin saralla, mutta nyt haluamme käytännöllisen työkalun ja suunnat, joiden avulla saamme varmemman pohjan kehitystoimenpiteillemme ja niiden seurannalle.”

Sah-Ko haluaa kehittää hankkeella entistä vastuullisempia toimintatapoja ja palveluita, jotka eivät ainoastaan vahvista sen asemaa teollisuuden kumppanina, vaan voivat parhaimmillaan edistää myös laajemmin kestävää kehitystä alalla.

Yhteistyön perusta

Sah-Kon vastuullisuushankkeen yhteistyökumppaniksi valittiin oululainen Macon Oy, jonka nähtiin olevan edelläkävijä vastuullisuusraportoinnissa ja hiilijalanjäljen laskennassa. Keskusteluissa Maconin kanssa nousivat esiin korkea ammattitaito, innostuneisuus sekä Maconin käyttämä, Carbon Wise Oy:n kehittämä työkalu hiilijalanjäljen laskentaan.

Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas toteaa: ”Haluamme tukea alansa edelläkävijöitä. Siksi yhteistyömme Sah-Kon tiimin kanssa sopii Maconille erinomaisesti. Näemme suuren potentiaalin Sah-Kon vastuullisuustoimien vahvistamisessa ja niiden myönteisessä vaikutuksessa koko toimialaan.” Molemmat osapuolet näkevät yhteistyön sitoutumisena vastuullisuuteen ja innovaatioiden hyödyntämiseen.

Sah-Kon vastuullisuushankkeen yhteistyökumppaniksi valittiin oululainen Macon Oy, jonka nähtiin olevan edelläkävijä vastuullisuus-raportoinnissa ja hiilijalanjäljen laskennassa. Keskusteluissa Maconin kanssa nousivat esiin korkea ammattitaito, innostuneisuus sekä Maconin käyttämä, Carbon Wise Oy:n kehittämä työkalu hiilijalanjäljen laskentaan.

Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas toteaa: ”Haluamme tukea alansa edelläkävijöitä. Siksi yhteistyömme Sah-Kon tiimin kanssa sopii Maconille erinomaisesti. Näemme suuren potentiaalin Sah-Kon vastuullisuustoimien vahvistamisessa ja niiden myönteisessä vaikutuksessa koko toimialaan.” Molemmat osapuolet näkevät yhteistyön sitoutumisena vastuullisuuteen ja innovaatioiden hyödyntämiseen.

Sahko haluaa olla alansa suunnannäyttäjä

Sah-Ko Oy:n toimintaa viedään järjestelmällisesti eteenpäin eri näkökulmista. Toimitusjohtaja Jukka Estama kertoo taustalla olevan yrityksen halu pitkän linjan kehitykseen.

”Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti. Olemme toteuttaneet viime vuosina useita hankkeita, joilla olemme esimerkiksi saaneet tehostettua talouden seurantaa sekä tuotantomme automatisaatioastetta ja tuottavuutta”, Estama kertoo.

”Tuorein koneinvestointimme on loppukesällä 2023 hankittu uusi työstökeskus, joka vie tuotantomme mahdollisuuksia taas ison askeleen eteenpäin”, hän jatkaa. EU:n osarahoittama konehankinta mahdollistaa Sah-Kolle paitsi monenlaisten koneistettavien kappaleiden valmistamisen aiempaa tehokkaammin, myös aiempaa suurempien ja monimutkaisempien kappaleiden valmistamisen.

Vastuullisuuteen panostamisen nähdään yrityksessä mahdollisuutena vahvistaa myös kilpailukykyä.

”Yritysten täytyy huomioida toimintaympäristö kokonaisvaltaisesti, jotta ne pysyvät mukana kilpailussa ja kehittyvässä maailmassa. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme Sah-Kona kehittymään eri osa-alueilla ja olemaan myös suunnannäyttäjinä kehityksen kärjessä”, Estama kiteyttää.

Sah-Ko Oy:n toimintaa viedään järjestelmällisesti eteenpäin eri näkökulmista. Toimitusjohtaja Jukka Estama kertoo taustalla olevan yrityksen halu pitkän linjan kehitykseen.

”Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti. Olemme toteuttaneet viime vuosina useita hankkeita, joilla olemme esimerkiksi saaneet tehostettua talouden seurantaa sekä tuotantomme automatisaatioastetta ja tuottavuutta”, Estama kertoo.

”Tuorein koneinvestointimme on loppukesällä 2023 hankittu uusi työstökeskus, joka vie tuotantomme mahdollisuuksia taas ison askeleen eteenpäin”, hän jatkaa.

EU:n osarahoittama konehankinta mahdollistaa Sah-Kolle paitsi monenlaisten koneistettavien kappaleiden valmistamisen aiempaa tehokkaammin, myös aiempaa suurempien ja monimutkaisempien kappaleiden valmistamisen.

Vastuullisuuteen panostamisen nähdään yrityksessä mahdollisuutena vahvistaa myös kilpailukykyä.

”Yritysten täytyy huomioida toimintaympäristö kokonais-valtaisesti, jotta ne pysyvät mukana kilpailussa ja kehittyvässä maailmassa. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme Sah-Kona kehittymään eri osa-alueilla ja olemaan myös suunnannäyttäjinä kehityksen kärjessä”, Estama kiteyttää.

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

× WhatsApp Mikko