Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus-järjestelmät

järjestelmillä arvoa tuotteille ja palveluille

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät auttamat tukemaan yrityksen päätöksentekoa, arvonluontia ja liiketoiminnan kehittämistä

mitä ovat laatu-, ympäristö- ja työturvajärjestelmät?

mitä ovat laatu-, ympäristö- ja työturva-järjestelmät?

Kansainvälinen standardisoimisjärjestön ISO:n luomat järjestelmät luovat talouteen yhtenäisiä pelisääntöjä ja malleja. Järjestelmät tukevat päätöksentekoa, arvonluontia ja liiketoiminnan kehittämistä ja ovat osoitus yrityksen tuotteiden ja palveluiden arvosta. Vertailukelpoisuuden vuoksi järjestelmillä pystyy seuraamaan ja hallitsemaan yrityksen toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Maconin palveluihin kuuluvat tunnetut ja laajat, laajasti hyväksytyt ISO-järjestelmät. Järjestelmät soveltuvat pohjiksi johtamiseen, asiakastyytyväisyyden hallintaan, laadunhallintaan, työ- ja elintarviketurvallisuuteen sekä ympäristövaikutusten hallintaan. 

Yrityksen rahoitus

Tarjoamamme ISO-järjestelmät

ISO 9001 Laadun hallintajärjestelmä

Tunnettu ja laaja laadunhallintajärjestelmä, jolla voi rakentaa ja kehittää yrityksen toiminnan laatua.

 • Yhdistää laatujohtamisen osaksi yrityksen strategiaan 
 • Ottaa huomioon monet laatuun vaikuttavat tekijät (henkilöstö, koulutus, laitteet ja tilat, prosessit ja palvelut) 
 • Auttaa parantamaan  tuotteita ja palveluita asiakkaiden näkökulmasta ja siten lisää luottamusta  niiden laatuun 
 • Parantaa resurssien käyttöä ja vähentää kustannuksia 
 • Soveltuu kaikille toimialoille ja johtamisen hallintajärjestelmäksi 
  ISO 14001 Ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen hallinta

   Auttaa hallitsemaan ympäristöasioita kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti

  • Auttaa tehostamaan toimintaa raaka-aineiden, prosessien, energian kulutuksen ja jätteiden synnyn osalta 
  • Ottaa huomioon tuotteiden ja palveluiden ekologisen ja taloudellisen kestävyyden 
  • Nivoo ympäristöasiat osaksi yrityksen strategiaa ja toimintamalleja 
  • Parantaa riskinhallintaa ja kilpailukykyä 
  • Mahdollistaa ympäristötavoitteiden edistymisen seuraamisen ja vastuullisuudesta viestimisen 
  ISO 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä

  Hallitsee ja kehittää yrityksen elintarviketurvallisuutta ja toiminnan laatua. 

  • Huomioi elintarvikkeiden tuotantoon liittyvät laatuvaatimukset.
  • Sopii koko palveluketjulle (alkutuotanto ja varastointi, jälleenmyyjät, palveluiden tuottajat ja astioiden valmistajat) 
  • On yhteensopiva muiden laatujärjestelmien kanssa. 
  • Erottelee ruuantuotantoon ja liiketoimintaan liittyvät prosessit ja riskit toisistaan. 
  ISO 45001 Työterveys ja turvallisuusjohtaminen

  Standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.  

  • Tunnistaa ja vähentää riskejä työympäristöissä ja toimitiloissa 
  • Auttaa luomaan olosuhteiltaan paremman työpaikan 
  • On yhteensopiva muiden johtamisen standardien kanssa 

  Tai laita alla meille viestiä niin jutellaan!

  Tule käymään

  Teknologiantie 18 A,
  90520 Oulu

  info(a)macon.fi

  Jätä meille viesti

  9 + 10 =

  × WhatsApp Mikko