Asiantuntijamme

Asiantuntijamme ovat työskennelleet biotalouden ja cleantechin sektoreilla strategian laadinnassa, markkinoinnissa sekä eri teknologioiden parissa. Tuomme yrityksellesi syvän asiantuntemuksen ja uusia menestystekijöitä.

Mikko Ahokas FM

Mikko Ahokas FM

CEO

Mikko on kokenut energia- ja ympäristöalan asiantuntija, jolla on monipuolinen koulutus sekä ympäristö- että prosessitekniikan aloilta. Mikko on työskennellyt lähes 20 vuotta energiaan, bio- ja kiertotalouteen, ympäristötekniikkaan, biopolttoaineisiin ja konepajateollisuuteen liittyvissä hankkeissa. Mikon polku yrittäjäksi on kulkenut mm. St1 Biofuelsin ja WSP Finland Oy:n kautta.

Hänen erityisaluettaan ovat mm. prosessi- ja konseptisuunnittelut, kannattavuus- ja kassavirta-analyysit ja due diligencet.

 mikko.ahokas(at)macon.fi

 +358  40 5025249

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Jori Jokela FM

Jori Jokela FM

Asiantuntija

Jori on toiminut ympäristöasiantuntijana mobiiliteollisuudessa yli kymmenen vuotta, jossa tutuiksi ovat tulleet mm. ympäristölainsäädäntö, materiaalien hallinta ja niiden valinnat ympäristönäkökohtien suunnasta tarkasteltaessa, prosessien kehitys ja projektitehtävät.

Jori on erikoistunut erityisesti elektroniikkateollisuuden ympäristöasioihin (REACH, RoHS, WEEE), sekä ympäristötiedon hallintatyökaluihin (esim. Dassault MCC ja PTC Insight).

jori.jokela(at)macon.fi

+358 50 4803807

Eelis Paukku OTT & DI

Eelis Paukku OTT & DI

Asiantuntija

​Eelis on oikeustieteiden tohtori Lapin yliopistosta sekä diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Hän on erikoistunut liikejuridiikkaan, ympäristö- ja vero-oikeuteen.

Kaupallisissa ja teknisissä asioissa Eeliksen erikoisalaa ovat strateginen suunnittelu, tilastollinen prosessinjohtaminen ja projektinhallinta, joissa hän on osoittanut osaamistaan menestymällä erilaisissa case-kilpailuissa.  Eelis on tehnyt väitöskirjansa ympäristö- ja kauppaoikeudesta.

eelis.paukku(at)macon.fi

+358 44 9755196

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

ilkka.kovalainen(at)macon.fi

+358  40 6752812

Katja Vaulio FK

Erikoisasiantuntija

Katja toimii Maconilla asiantuntijana jätehuoltoon, jätelainsäädäntöön, kiertotalouteen ja muoviin liittyvissä asioissa. Hän on työskennellyt viisi vuotta yritysten jätehuollon parissa, samalla kouluttaen ja ratkaisten kierrätyksen ongelmia. Katja on perehtynyt EU:n muovistrategiaan ja mm. ideoinut muovinvähennyskampanjaa kreikkalaiseen kylään.

Katjalla on Filosofian kandidaatin koulutus, pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri ja lisäksi opintoja ympäristötieteistä, viestinnästä, liiketoiminnasta ja kreikan kielestä. Häneltä löytyy siis osaamista kansainvälisiin projekteihin ja vastuulliseen matkailuun ja sen kehittämiseen.

Ilona Santavaara

Asiantuntija

Ilonalla on 15 vuoden työkokemus kuluttajaelektroniikan ympäristöasioiden parista. Hän on koulutukseltaan materiaalikemian diplomi-insinööri.

 Hänen erityisosaamistaan ovat materiaalivaatimukset (REACH, RoHS, California Prop 65, ihoa herkistävät aineet), tuotteiden muut ympäristövaatimukset (energiatehokkuus, WEEE) ja tuotteiden elinkaarianalyysit (LCA).

Heikki Ojamo Prof.

Erikoisasiantuntija

Heikki on toiminut aiemmin Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston bioprosessitekniikan professorina. Yliopistouransa lisäksi Heikki on toiminut tutkijana elintarvikeyritys Cultorin tutkimuskeskuksessa sekä pienemissä bioteknologiayrityksissä.

Heikillä on laaja kokemus erilaisista bioprosesseista, aina niiden kehittämisestä skaalaukseen saakka.

Tommi Mäkelä Tradenomi (AMK) & Prosessitekniikan eat

Asiantuntija

​Tommi toimii Maconilla asiantuntijana teollisuuden prosessiturvallisuuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Hänellä on prosessitekniikan koulutus, sekä yli kymmenen vuoden työkokemus prosessiteollisuuden tuotantotehtävistä, projekteista ja esimiestehtävistä. Hänellä on myös kaupallisen alan ammattikorkeakoulukoulutus.

Reijo Ruohola Insinööri

Asiantuntija

Reijo Ruohola eli Repe on senioriasiantuntija kaikilla mittareilla mitattuna. Hän on toiminut Teoteam Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1986 vuoteen 2012. Tänä aikana yrityksessä on tehty yli 400 sähkö-, instrumentointi ja automaatioprojektia. Repe on Tukesin valtuuttama sähkötöiden tarkastaja ja Energiaviraston valtuuttama yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö. Nyt hän työskentelee Tmi Reijo Ruoholan kautta .

Repen projektit ovat olleet pääasiassa vesihuoltolaitoksiin, ympäristötoimialaan ja pintakäsittelyteollisuuteen liittyviä. Hän tekee mm. sähkö- ja automaatiosuunnittelua, esiselvityksiä, kustannusarvioita, kuntotarkastuksia ja sähkön varmennus- ja määräaikaistarkatuksia. Projektien toteutus on antanut vankan käytännön ammattitaidon suunnitella kustannuksiltaan edullisia ja käytettävyydeltään käyttäjäläheisiä ratkaisuja. 

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

ilkka.kovalainen(at)macon.fi

+358  40 6752812

Johanna Alakerttula KTM & FM

Erikoisasiantuntija

Johanna toimii asiantuntijana erityisesti jätehuoltoon ja tuottajavastuuseen sekä jätelainsäädäntöön ja ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Hänellä on kokemusta kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvistä hankkeista ja hankehakemusten laatimisesta sekä hankkeiden arvioinnista. Kiertotalouteen ja ympäristöasioihin liittyvä strategisen tason kehittäminen on myös hänen osaamiskenttäänsä.

Koulutukseltaan Johanna on ympäristötieteiden ja kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus valtiolta luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä jätehuollon valvonta- ja kehitystehtävistä.

Ilmari Larjavaara VTT & Tradenomi (AMK, kansainvälinen kauppa)

Asiantuntija

​Ilmari toimii Maconilla ansioituneena Venäjän asiantuntijana. Hän on valmistunut valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston Aleksanteri instituutista, ja häneltä löytyy myös kansainvälisen kaupan AMK-tutkinto, jossa hän on erikoistunut juuri Venäjän kauppaan.

Ilmarilta löytyy laaja ja aktiivinen verkosto Venäjän kaupan osalta. Lisäksi häneltä löytyy  hankehallintakokemusta Business Finlandin, EAKR- ja CBC -projektien parista.

Riikka Kinnunen FM

Asiantuntija

Riikka on toiminut yli 20 vuotta erilaisissa ympäristöalan tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja nyt yrittäjänä.

Kiertotalousnäkökulmat, jätehuollon kehittäminen eri toimialoilla, purkualan vastuullisen toiminnan edistäminen, edunvalvonnalliset toimeksiannot ja teknisten materiaalien kierto ovat Riikan ydinosaamista. Jätelainsäädännön muutosten vaikutukset yrityksille ja Materiaalitorin käyttöön liittyvät opastukset ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia.

Maxim Altantsev Insinööri (AMK)

Erikoisasiantuntija

Maxim on kokenut ammattilainen, joka on keskittynyt B2B-liiketoiminnan kehittämiseen kansainvälisesti, niin suurille, keskisuurille kuin pienillekin yrityksille. Hän on hoitanut projekteja Kanadassa, Venäjällä, Kazakhstanissa ja muissa Euraasian maissa kansainvälisten kumppaneiden kanssa (USA, Japani ja Länsi-Eurooppa). Hän on työskennellyt laajalti sähköntuotannon (älykkäät verkot, älykkäät kaupungit, vihreä teknologia) ja jakelun, kehittyneiden valmistusteknologioiden, lääketieteellisten laitteiden, tietotekniikan, elektroniikan, robotiikan ja eri teknologioiden integroinnin parissa.

Risto Kallio DI

Erikoisasiantuntija

Risto toimii Maconilla rakentamisen erikoisasiantuntijana.

Hänellä on vuosikymmenien kokemus kansainvälisistä rakennushankkeista asiantuntijana ja työmaavalvojana sekä rakennustarkastajana.

Julio Cesar Sivira Insinööri

Asiantuntija

Julio on laitetekniikan insinööri Venezuelasta. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus öljy- ja kaasualalta. Julio taitaa CAD-suunnittelun, paineastioiden ja lämmönvaihtimien mitoitukset, sammutusjärjestelmät ja asennukset.

Juliolla on hyvä kokemus kansainvälisistä standardeista (ASME,API, ANSI) ja NFOA koodeista. Lisäksi Julio voi auttaa yritystäsi Venezuelan markkinoilla.

Yhteistyökumppanimme

Asiantuntijaksi Maconille?

Oletko sinä asiantuntija, joka voi tarjota osaamisensa Maconin käyttöön? Ota rohkeasti yhteyttä.

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

× WhatsApp Mikko