Asiantuntijamme

Asiantuntijamme ovat työskennelleet biotalouden ja cleantechin sektoreilla strategian laadinnassa, markkinoinnissa sekä eri teknologioiden parissa. Tuomme yrityksellesi syvän asiantuntemuksen ja uusia menestystekijöitä.

Mikko Ahokas FM

Mikko Ahokas FM

CEO

Mikko on kokenut energia- ja ympäristöalan asiantuntija, jolla on monipuolinen koulutus sekä ympäristö- että prosessitekniikan aloilta. Mikko on työskennellyt lähes 20 vuotta energiaan, bio- ja kiertotalouteen, ympäristötekniikkaan, biopolttoaineisiin ja konepajateollisuuteen liittyvissä hankkeissa. Mikon polku yrittäjäksi on kulkenut mm. St1 Biofuelsin ja WSP Finland Oy:n kautta.

Hänen erityisaluettaan ovat mm. prosessi- ja konseptisuunnittelut, kannattavuus- ja kassavirta-analyysit ja due diligencet.

 mikko.ahokas(at)macon.fi

 +358  40 5025249

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Jori Jokela FM

Jori Jokela FM

Asiantuntija

Jori on toiminut ympäristöasiantuntijana mobiiliteollisuudessa yli kymmenen vuotta, jossa tutuiksi ovat tulleet mm. ympäristölainsäädäntö, materiaalien hallinta ja niiden valinnat ympäristönäkökohtien suunnasta tarkasteltaessa, prosessien kehitys ja projektitehtävät.

Jori on erikoistunut erityisesti ympäristöluvituksiin, elektroniikkateollisuuden ympäristöasioihin (REACH, RoHS, WEEE), sekä ympäristötiedon hallintatyökaluihin (esim. Dassault MCC ja PTC Insight).

jori.jokela(at)macon.fi

+358 50 4803807

Lina Alrabie DI

Lina Alrabie DI

Asiantuntija

Lina on maarakennuksen ja hydrologian asiantuntija. Hän on suorittanut kansainvälisen maisterin tutkinnon Grenoblen ammattikorkeakoulussa hydrauliikasta ja rakennustekniikasta sekä aikaisemmin rakennustekniikan kandidaatin tutkinnon Gazan yliopistossa.

Hänen erityisosaamistaan ovat maarakennus, mekaanisten rakenteiden suunnittelu, vesihuolto ja vedenkäsittely, vesiverkostojen ja kanavien mallintaminen sekä ilmastonmuutos, ympäristö ja energia.

lina.alrabie(at)macon.fi

Henri Saarela DI

Henri Saarela DI

Asiantuntija

Henri on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Oulun yliopistosta sivuaineenaan ympäristötekniikka. Henrillä on vahva bio – ja kiertotaloustuntemus: hän teki diplomityönsä teollisuuden sivutuotteiden tuotteistamiseen liittyvistä haasteista ja on valmistumisensa jälkeen toiminut asiantuntijana kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa ja julkaissut useita aiheeseen liittyviä artikkeleita. Henri on toiminut myös sivutoimisena opettajana Lapin ammattikorkeakoulussa kiertotalouteen liittyvillä kursseilla.

Eelis Paukku OTT & DI

Eelis Paukku OTT & DI

Asiantuntija

​Eelis on oikeustieteiden tohtori Lapin yliopistosta sekä diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Hän on erikoistunut liikejuridiikkaan, ympäristö- ja vero-oikeuteen.

Kaupallisissa ja teknisissä asioissa Eeliksen erikoisalaa ovat strateginen suunnittelu, tilastollinen prosessinjohtaminen ja projektinhallinta, joissa hän on osoittanut osaamistaan menestymällä erilaisissa case-kilpailuissa.  Eelis on tehnyt väitöskirjansa ympäristö- ja kauppaoikeudesta.

eelis.paukku(at)macon.fi

+358 44 9755196

Aleksi Rautavuori DI, MBA

Aleksi Rautavuori DI, MBA

Asiantuntija

Aleksi on konsultti, ohjaaja ja yritysvalmentaja, joka pystyy auttamaan yritystäsi menestymään paremmin.  Hän omaa monipuolista johtoryhmäkokemusta niin pörssi- kuin yksityisomisteisista yrityksistä. Hänellä on myös laaja toimialakokemus teollisuudesta sähköisiin palveluihin.

Aleksi on erikoistunut yritysstrategiaan, myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Hän hallitsee myös projektinhallinnan ja muutoksenhallinnan, pystyen varmistamaan halutut liiketoimintamuutokset.

Aleksi toimii Maconilla asiantuntijana yrityksensä Rautavuori.com kautta.

Markku Illikainen

Markku Illikainen

Asiantuntija

Markku Illikainen on kokenut kiertotalouden ja ympäristöasioiden asiantuntija ja avustaa Maconia osaamisalueillaan, mutta toimii myös itsenäisesti omistamansa Ecomentor Oy:n nimissä.

Markku toimi 25 vuotta Oulun Jätehuollon/Kiertokaaren toimitusjohtajana. Sinä aikana Ruskon kaatopaikasta tuli aito kiertotalouskeskus. Ennen Ouluun tuloa Markku oli Hämeen lääninhallituksen ja Hämeen ympäristökeskuksen palveluksessa 7 vuotta, käsitellen mm. yritysten ympäristölupia, jätehuoltosuunnitelmia ja ilmansuojeluilmoituksia.

Markku on luova insinööri, jonka monet ideat ovat toteutuneet ja nähtävissä Ruskon jätekeskuksessa.

Tatyana Pitchulina FM

Tatyana Pitchulina FM

Asiantuntija

Tatyana toimii Maconilla kansainvälisen kaupan asiantuntijana. Hän on Tampereen yliopistosta valmistunut filosofian maisteri (monikielinen viestintä ja markkinointi) ja hänellä on myös taloushallinnon ja logistiikkan tradenomitutkinto (AMK). Tatyana toimii kansainvälisen kaupan konsulttina ja liike-elämän kouluttajana ja omaa pitkäaikaista kokemusta toimitusjohtaja- , myynti- ja markkinointijohtajatehtävistä. Hänellä on sen ansiosta laaja kansainvälinen verkosto erityisesti kemikaaliteollisuuden ja mineraalien aloilla (esim. EU, Venäjä, Persianlahden maat, Afrikka ja Kiina).

Sanni Salo, graafikko

Sanni Salo, graafikko

Asiantuntija

Sanni on monipuolinen graafikko (BA, Lapin Yliopisto), jonka tavoitteena on tehdä asioista visuaalisesti ymmärrettäviä ja vetoavia.  Sannin erityisosaamista ovat graafinen suunnittelu painettuun ja digitaaliseen mediaan, kuten taitot, graafit ja havainnekuvat sekä 3D-mallinnus ja visualisoinnit. Sannilla on vuosien kokemus työskentelystä erityisesti cleantech-hankkeiden parissa.

 

Sanni toimii Maconilla asiantuntijana yrityksensä Muodon kautta. (www.muodo.fi)

Reijo Ruohola Insinööri

Asiantuntija

Reijo Ruohola eli Repe on senioriasiantuntija kaikilla mittareilla mitattuna. Hän on toiminut Teoteam Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1986 vuoteen 2012. Tänä aikana yrityksessä on tehty yli 400 sähkö-, instrumentointi ja automaatioprojektia. Repe on Tukesin valtuuttama sähkötöiden tarkastaja ja Energiaviraston valtuuttama yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö. Nyt hän työskentelee Tmi Reijo Ruoholan kautta .

Repen projektit ovat olleet pääasiassa vesihuoltolaitoksiin, ympäristötoimialaan ja pintakäsittelyteollisuuteen liittyviä. Hän tekee mm. sähkö- ja automaatiosuunnittelua, esiselvityksiä, kustannusarvioita, kuntotarkastuksia ja sähkön varmennus- ja määräaikaistarkatuksia. Projektien toteutus on antanut vankan käytännön ammattitaidon suunnitella kustannuksiltaan edullisia ja käytettävyydeltään käyttäjäläheisiä ratkaisuja. 

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Lina Alrabie DI

Lina Alrabie DI

Asiantuntija

Lina on maarakennuksen ja hydrologian asiantuntija. Hän on suorittanut kansainvälisen maisterin tutkinnon Grenoblen ammattikorkeakoulussa hydrauliikasta ja rakennustekniikasta sekä aikaisemmin rakennustekniikan kandidaatin tutkinnon Gazan yliopistossa.

Hänen erityisosaamistaan ovat maarakennus, mekaanisten rakenteiden suunnittelu, vesihuolto ja vedenkäsittely, vesiverkostojen ja kanavien mallintaminen sekä ilmastonmuutos, ympäristö ja energia.

lina.alrabie(at)macon.fi

+358 50 3086393

Maarit Soronen KTM

Maarit Soronen KTM

Asiantuntija

Maarit on toiminut mm. laatu- sekä operatiivisena johtajana teollisuuden eri alojen yrityksissä kuin myös myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä. Maarit on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Maaritin palveluiden kehittämiseen keskittynyt pro gradu arvioitiin logistiikan koulutusohjelman historian parhaimmaksi.

Maarit on työskennellyt myös kansainvälisillä markkinoilla toimivissa niin start-up kuin suurissa kasvuhakuisissa 80M€ liikevaihdon yrityksissä. Avainroolissa ovat olleet niin robotiikka, cleantech, elintarviketeollisuuden sekä jätevedenpuhdistuksen tuotteet kuin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut.

Johanna Alakerttula KTM & FM

Johanna Alakerttula KTM & FM

Erikoisasiantuntija

Johanna toimii asiantuntijana erityisesti jätehuoltoon ja tuottajavastuuseen sekä jätelainsäädäntöön ja ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Hänellä on kokemusta kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvistä hankkeista ja hankehakemusten laatimisesta sekä hankkeiden arvioinnista. Kiertotalouteen ja ympäristöasioihin liittyvä strategisen tason kehittäminen on myös hänen osaamiskenttäänsä.

Koulutukseltaan Johanna on ympäristötieteiden ja kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus valtiolta luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä jätehuollon valvonta- ja kehitystehtävistä.

johanna.alakerttula(at)macon.fi

Milla Alavuotunki FM

Milla Alavuotunki FM

Asiantuntija

Milla toimii Maconilla vihreän siirtymän asiantuntijana. Hänen repertuaariinsa kuuluvat kiertotalouteen ja vihreän siirtymän palvelukuvausten laadinta ja palvelumuotoiluun liittyvät työt.

 

Milla on filosofian maisteri Oulun yliopistosta. Hän on erikoistunut eläinfysiologiaan, genetiikkaan, ja tilastotieteisiin, minkä lisäksi hänellä on kokemusta puutarhatalouden kiertotaloudesta ja tiedeviestinnästä.

Juuso Kallio

Asiantuntija

Juuso toimii Maconilla asiantuntijana markkinoinnin ja brändäämisen osa-alueilla. Hänellä on takanaan vuosi kansainvälisen kauppatieteen opintoja Aalto-yliopistosta ja hän opiskelee nyt tekniikan kandidaatiksi erikoistumisalueenaan tietotekniikka.

Juusolla on kokemusta mm. brändin rakentamisesta ja markkinointimateriaalin tuottamisesta useammassa eri IT-alan yrityksessä. Hän on myös saanut erityismaininnan roolistaan tiiminvetäjänä kansainvälisessä satama- ja meriteollisuuden case-kilpailussa, jonka tuloksena luotiin ympäristöystävällinen, cleantechiin perustuva brändäys.

Juuson erikoisosaamista ovat erityisesti cleantech-ratkaisujen ’selkokielinen’ kommunikointi ja markkinointi loppuasiakkaalle, sekä suomeksi, että englanniksi.

Heikki Ojamo Prof.

Erikoisasiantuntija

Heikki on toiminut aiemmin Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston bioprosessitekniikan professorina. Yliopistouransa lisäksi Heikki on toiminut tutkijana elintarvikeyritys Cultorin tutkimuskeskuksessa sekä pienemissä bioteknologiayrityksissä.

Heikillä on laaja kokemus erilaisista bioprosesseista, aina niiden kehittämisestä skaalaukseen saakka.

Ilmari Larjavaara VTT & Tradenomi (AMK, kansainvälinen kauppa)

Asiantuntija

​Ilmari toimii Maconilla ansioituneena Venäjän asiantuntijana. Hän on valmistunut valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston Aleksanteri instituutista, ja häneltä löytyy myös kansainvälisen kaupan AMK-tutkinto, jossa hän on erikoistunut juuri Venäjän kauppaan.

Ilmarilta löytyy laaja ja aktiivinen verkosto Venäjän kaupan osalta. Lisäksi häneltä löytyy  hankehallintakokemusta Business Finlandin, EAKR- ja CBC -projektien parista.

Risto Kallio DI

Erikoisasiantuntija

Risto toimii Maconilla rakentamisen erikoisasiantuntijana.

Hänellä on vuosikymmenien kokemus kansainvälisistä rakennushankkeista asiantuntijana ja työmaavalvojana sekä rakennustarkastajana.

Hanna Virpiranta DI

Hanna Virpiranta DI

Asiantuntija

Hanna on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta ja suorittaa nyt tekniikan tohtorin tutkintoa. Hän on suuntautunut opinnoissaan bioprosessitekniikkaan ja hänen tutkimuksensa on keskittynyt sulfaatti- ja metallipitoisten vesien biologiseen käsittelyyn. Hanna on työskennellyt kaivosten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävissä projekteissa ja hänen osaamiseensa kuuluu biologisten vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen ja testaus laboratoriomittakaavassa.

Yhteistyökumppanimme

Asiantuntijaksi Maconille?

Oletko sinä asiantuntija, joka voi tarjota osaamisensa Maconin käyttöön? Ota rohkeasti yhteyttä.

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

8 + 7 =

× WhatsApp Mikko