kiertotalouden opintokokonaisuudet

kiertotalouden opinto-kokonaisuudet

Maconin TARJOAMAT kiertotalouden OPINTOKOKONAISUUDET

Maconin TARJOAMAT kierto-talouden OPINTOKOKO-NAISUUDET

Kiertotalouden koulutuskokonaisuus on jaettu opintopolkuun ja opintokokonaisuuksiin. Opintopoluilla opiskelijat voivat erikoistua tiettyihin kiertotalouden näkökulmiin, kun taas opintokokonaisuudet tarjoavat laajemman katsauksen kiertotalouden eri ulottuvuuksiin. Opintopoluilla korostetaan syvempää erikoistumista, kun taas opintokokonaisuudet tarjoavat monipuolisen kiertotalouden ymmärryksen eri teemoista. Opintokokonaisuudet eroavat opintopoluista laajuutensa ja monipuolisuutensa suhteen.

Jos suoritat kokonaisen opintokokonaisuuden, saat yksittäisten kurssien lisäksi koko opintokokonaisuutta koskevan digitaalisen osaamismerkin, joka osoittaa osaamisesi.

 

Opintokokonaisuus 1: Kiertotalouden ekosysteemi

Tämä opintokokonaisuus keskittyy opiskelijan ymmärryksen laajentamiseen kiertotalouden eri ulottuvuuksista, kuten perusteista, liiketoimintamalleista ja teknologiasta.

Kurssi 1: Johdatus kiertotalouteen

Kurssi 5: Kiertotalouden lainsäädäntö ja politiikka

Kurssi 10: Teollinen symbioosi ja resurssitehokkuus

  Opintokokonaisuus 2: Kiertotalouden liiketoiminta ja johtaminen

  Tämä opintokokonaisuus tarjoaa syventävän katsauksen kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden johtamiseen, mukaan lukien rahoitus ja projektijohtaminen.

  Kurssi 4: Kiertotalouden liiketoimintamallit

  Kurssi 12: Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen

  Kurssi 14: Ympäristövastuullinen markkinointi

  Kurssi 15: Kiertotalouden projektijohtaminen

  Kurssi 16: Kiertotalouden rahoitus ja investoinnit

  Opintokokonaisuus 3: Kiertotalouden teknologia ja innovointi

  Tämä opintokokonaisuus keskittyy älykkäisiin teknologioihin ja innovaatioihin kiertotaloudessa, valmistellen opiskelijoita teknologiseen asiantuntemukseen.

  Kurssi 7: Kierrätys- ja materiaalitekniikat

  Kurssi 8: Energia ja kiertotalous

  Kurssi 9: Älykkäät teknologiat ja kiertotalous

  Kurssi 10: Teollinen symbioosi ja resurssitehokkuus

  Kurssi 11: Digitalisaatio ja kiertotalous

  Opintokokonaisuus 4: Kiertotalouden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset näkökulmat

  Tämä opintokokonaisuus tutkii kiertotalouden vaikutuksia yhteiskuntaan ja kulttuuriin, tarjoten syvempää ymmärrystä sosiaalisista ja eettisistä näkökulmista.

  Kurssi 17: Kiertotalous ja yhteiskunta

  Kurssi 18: Kiertotalous ja kulutuskulttuuri

  Kurssi 19: Kiertotalous ja ihmisoikeudet

  Kurssi 20: Kiertotalous ja kulttuurien monimuotoisuus

  Opintokokonaisuus 5: Kiertotalouden erityissovellukset

  Tämä opintokokonaisuus tarjoaa tarkempaa tietoa kiertotalouden sovelluksista tietyillä erikoisaloilla, kuten tekstiilituotannossa, rakennusalalla ja vesihuollossa.

  Kurssi 21: Kiertotalous ja ruoantuotanto

  Kurssi 22: Kiertotalous ja tekstiilit

  Kurssi 23: Kiertotalous ja rakennusala

  Kurssi 24: Kiertotalous ja elektroniikka

  Kurssi 25: Kiertotalous ja vesihuolto

  Tai laita alla meille viestiä niin jutellaan!

  Tule käymään

  Teknologiantie 18 A,
  90520 Oulu

  info(a)macon.fi

  Jätä meille viesti

  7 + 14 =

  × WhatsApp Mikko