Laatujärjestelmä

Onhan meillä sellainen.
Koska l
aadukas toiminta tarkoittaa tyytyväisasiakkaita.

Jätteet ja sivuvirrat

maconin laadunhallinnan periaatteet

1. Asiakaskeskeisyys ja asiakassuhteiden hallinta 

Olemme sitoutuneet tuottamaan palveluita, jotka täyttävät sekä asiakkaiden että lakien ja viranomaisten vaatimukset. Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan nopeasti, ja työt luovutetaan laadukkaina ja sovitussa aikataulussa. Olemme sitoutuneet myös korjaamaan palveluissa havaitut virheet.

2. Näyttöön perustuva päätöksenteko 

Päätöksemme perustuvat tietoon, eivät luuloon. Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja pyrimme vähentämään liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Hyödynnämme työssämme aktiivisesti myös tieteellisesti tutkittua tietoa.

3. Prosessimainen toimintamalli 

Laatujärjestelmäämme kuuluu toimintamme ydinprosessien ymmärtäminen. Niissä Maconin keskeinen tavoite on asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä ympäristövaikutusten huomioiminen ja vähentäminen. Haluamme kehittää osaamistamme bio- ja kiertotalouden sektorilla, ja siten vastata alan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

4. Johtajuus 

Laadukas johtaminen tuottaa hyviä toimintamalleja. Se on tärkeä osa sekä työntekijän työssä viihtyvyyttä ja että laadukkaita palveluita. Maconissa johtamisessa otetaan huomioon myös oman toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen.

5. Henkilöstön osallistaminen 

Maconille on ensisijaisen tärkeää kuunnella työntekijöitään, luoda hyvät työskentelyolosuhteet ja jatkuvan oppimisen ilmapiirin. Tarjoamme työntekijöille myös mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää yllä osaamistaan. Nämä ovat perusedellytykset laadukkaille palveluille.

6. Jatkuva laadun parantaminen 

Keskeinen toiminta-ajatuksemme on toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen. Myös tätä laatujärjestelmää päivitetään säännöllisesti.

 

Laatujärjestelmämme perustuu ISO 9001 laatujärjestelmään. Maconin laatujärjestelmää ei ole auditoitu. 

Tai laita alla meille viestiä niin jutellaan!

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

11 + 8 =

× WhatsApp Mikko