Palvelumme

Kiertotalous

Jätteet ja sivuvirrat

JÄTTEET JA SIVUVIRRAT

Olemme toteuttaneet kymmenille yrityksille erilaisia sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyviä tarkasteluita. Kokonaiskonseptien rakentaminen sivuvirtojen hyödyntämiseksi voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti tai liittää isompaan hankekokonaisuuteen asiakkaan tarpeen mukaan.

 • Jätekartoitus (jäteauditointi)
 • Jätteiden lajittelun suunnittelu ja ohjeistus
 • Vuosittaisten jätemäärien ja -kustannusten seuraaminen
 • Alueellisten yhteistyökonseptien suunnittelu yritysten ja kotitalouksien käyttöön
 • Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksien kartoitus ja niihin liittyvät kannattavuusanalyysit
 • Suunnitelmat jätteiden synnyn vähentämiseksi
 • Jätteen hyödyntäminen omassa tai muiden yritysten toiminnassa

Esimerkkihintoja: Jätekartoitus alk. 8 000 € (alv. 0 %), Jätteiden lajittelun suunnittelu ja ohjeistus alk. 500 € (alv. 0 %).

Jätteet ja sivuvirrat

Energia- Ja Vesikatselmukset

Kartoitamme yrityksesi energiankulutuksen kriittiset tekijät (laitteet ja toiminnot) sekä laadimme energiansäästösuunnitelman ja parannusehdotukset tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjaamme yrityksiä energia- ja vesitehokkuuteen, ja autamme arvioimaan eri energiamuotojen vaikutuksia toimintojen hiilijalanjälkeen.

 • Motiva Oy:n energiakatselmukset (joihin voi myös saada tukea)
 • Energiansäästösuunnitelmat
 • Vesikatselmukset

Esimerkkihintoja: Energiakatselmus Motiva alk. 26 000 € (alv. 0 %), Vesikatselmus alk. 5 500 € (alv. 0 %).

ENERGIA- JA VESIKATSELMUKSET

Kartoitamme yrityksesi energiankulutuksen kriittiset tekijät (laitteet ja toiminnot) sekä laadimme energiansäästösuunnitelman ja parannusehdotukset tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjaamme yrityksiä energia- ja vesitehokkuuteen, ja autamme arvioimaan eri energiamuotojen vaikutuksia toimintojen hiilijalanjälkeen.

 • Motiva Oy:n energiakatselmukset (joihin voi myös saada tukea)
 • Energiansäästösuunnitelmat
 • Vesikatselmukset

Esimerkkihintoja: Energiakatselmus Motiva alk. 26 000 € (alv. 0 %), Vesikatselmus alk. 5 500 € (alv. 0 %).

ENERGIA- JA VESIKATSELMUKSET

Ympäristövaikutukset ja -luvat

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA -LUVAT

Olemme olleet mukana kymmenissä ympäristölupaprosesseissa ja tarjoamme asiantuntijapalveluita koko luvitusprosessin aikana.

 • Yrityksen toimintoihin vaikuttavien ympäristölakien ja -asetusten katselmointi
 • Ympäristölupahakemus
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Palvelusopimusmallit tuotteiden korvaamiseksi palveluilla
 • Tuotteiden haitallisten aineiden korvaaminen vähemmän haitallisilla
 • Suositukset ympäristömerkittyjen tai muuten ympäristöystävällisten tuotteiden ja raaka-aineiden suosimiseksi
 • Logistiikan optimointi
 • REACH ja ROHS

Esimerkkihintoja: Pre-engineering alk. 10 000 € (alv. 0 %), Feasibility study alk. 6 000 € (alv. 0 %).

Kaupallistaminen ja rahoitus

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

Autamme yritystäsi julkisen ja yksityisen rahoituksen hankinnassa. Tarjoamme lisäksi apua yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa.

 • Yrityksen arvonmääritykset ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Sijoittajamateriaalit ja pääomasijoittajien kontaktointi
 • Pitching-materiaalit ja -tilaisuudet yrityksille
 • Tutkimus- ja kehitysrahoitus (mm. Business Finland, EU-puiteohjelmat EAKR, ELY, Maaseuturahasto)
 • Investointituet (mm. TEM, MMM, YM)
 • Suorat yritystuet, mm. ELY
 • Joukkorahoituskampanjat ja osakeannit (mm. Indiegogo, Fundu, Invesdor)
 • Kaikki edellisiin liittyvät lakiasiainpalvelut (mm. osakassopimukset ja luvitukset)

Esimerkkihintoja: Investointituen hakeminen alk. 2 000 € (alv. 0 %), H2020-hakemus alk. 6 000 € (alv. 0 %), Sijoittajamateriaalin laatiminen alk. 3 600 € (alv. 0%).

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KAUPALLISTAMINEN

Innovaatioiden luominen ja kaupallistaminen vaatii tuekseen erilaisia selvityksiä, suunnitelmia ja laskelmia. Toteutamme vuosien kokemuksella monipuoliset kaupallistamista tukevat palvelut.

 • Markkinaselvitykset
 • Yritysekosysteemien kokoaminen
 • Pre-engineering -suunnitelmat
 • Feasibility studyt
 • Prosessisuunnittelut
 • Kokonaiskonseptien suunnittelut
 • Patentit ja muut IPR-asiat, mm. patenttikatsaukset

Esimerkkihintoja: Pre-engineering alk. 10 000 € (alv. 0 %), Feasibility study alk. 6 000 € (alv. 0 %).

KAUPALLISTAMINEN

Innovaatioiden luominen ja kaupallistaminen vaatii tuekseen erilaisia selvityksiä, suunnitelmia ja laskelmia. Toteutamme vuosien kokemuksella monipuoliset kaupallistamista tukevat palvelut.

 • Markkinaselvitykset
 • Yritysekosysteemien kokoaminen
 • Pre-engineering -suunnitelmat
 • Feasibility studyt
 • Prosessisuunnittelut
 • Kokonaiskonseptien suunnittelut
 • Patentit ja muut IPR-asiat, mm. patenttikatsaukset

Esimerkkihintoja: Pre-engineering alk. 10 000 € (alv. 0 %), Feasibility study alk. 6 000 € (alv. 0 %).

Kaupallistaminen

TUTKIMUSPALVELUT YRITYKSILLE

Tutkimuspalvelut Yrityksille

Autamme tutkimustulosten julkaisussa ja tehokkaassa levittämisessä. Toteutamme kirjallisuuskatsauksia tutkimustuloksista, laadimme tiivistelmiä tieteellisistä raporteista ja arvioimme tutkimustulosten vaikuttavuutta tieteellistä kirjallisuutta hyväksi käyttäen.

 • Kirjallisuusselvitykset
 • Tieteellinen julkaisutyö ja tiedon levittäminen
 • Asiantuntijaluennot
 • Tutkimussuunnitelmat, tilastollinen koesuunnittelu ja tulosten arviointi

Esimerkkihintoja: Kirjallisuusselvitys alk. 2 500 € (alv. 0 %) 

Liiketoiminnan ja tuotannon riskien hallinta

Ympäristövaikutukset ja -luvat

Due Diligence ja SWOT

Yrityskauppojen tueksi vaaditaan usein asiantuntijatarkasteluja, joilla minimoidaan erilaisia riskejä. Olemme toteuttaneet yli 30 laitoksen Due Diligence -tarkastelun ja niihin liittyen lukuisia liiketoimintojen SWOT-analyysejä.

 • Laaja oikeudellinen, tekninen ja ympäristöasioiden Due Diligence
 • SWOT
 • Suppeampi asiantuntijalausunto (esim. ympäristönäkökohtiin liittyen)

Esimerkkihintoja: Laaja oikeudellinen, tekninen ja ympäristöasioiden Due Diligence alk. 12 000 € (alv. 0 %).

Due Diligence ja SWOT

Yrityskauppojen tueksi vaaditaan usein asiantuntijatarkasteluja, joilla minimoidaan erilaisia riskejä. Olemme toteuttaneet yli 30 laitoksen Due Diligence -tarkastelun ja niihin liittyen lukuisia liiketoimintojen SWOT-analyysejä.

 • Laaja oikeudellinen, tekninen ja ympäristöasioiden Due Diligence
 • SWOT
 • Suppeampi asiantuntijalausunto (esim. ympäristönäkökohtiin liittyen)

Esimerkkihintoja: Laaja oikeudellinen, tekninen ja ympäristöasioiden Due Diligence alk. 12 000 € (alv. 0 %).

DUE DILIGENCE JA SWOT

Hiilijalanjälki

ILMASTOINDIKAATTORI

Ilmastoindikaattori

Hiilijalanjäljen laskenta yrityksille

Palvelumme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden arvioida oman tuotantonsa tai muiden toimintojensa ilmastovaikutuksia. Palveluumme sisältyy asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti tuotteen, tuoteryhmän tai tuotannon hiilijalanjäljen laskenta käyttäen tutkittuja laskenta-arvoja ja luotettavia ohjelmistoja.

 Esitämme asiakkaalle keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samalla kartoitamme asiakkaan jätteet ja sivuvirrat, ja tarkastelemme mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi. Hiilijalanjäljen laskenta on hyödyttänyt asiakkaitamme suoraan mm. brändiedun kautta ja sijoittajien kontaktoinnissa. Lisäksi hiilijalanjäljen pienentäminen ja jätteiden minimointi näkyvät yrityksen kuluissa ja tuovat konkreettista taloudellista lisäarvoa.

 

Esimerkkihintoja: Yksittäisen kohteen hiilijalanjälki alkaen 750 euroa (alv. 0 %). 

Luvat ja Lakipalvelut

ILMASTOINDIKAATTORI

Yhteistyö LAKITOIMISTO KPF:n kanssa

Toimimme yhteistyössä KPF Lakitoimiston kanssa ja tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset lakiasiainpalvelut. Palvelemme teitä erilaisissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä tuotamme tarvittaessa sopimusasiakirjat esim. osakeantia varten.

Neuvomme ja opastamme sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia. Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset sujuvasti.

Teollisuuden toimijoiden riidanratkaisu
Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset
Lupa-asiat

Lakiasiainpalvelut hinnoitellaan tilauskohtaisesti vaatimustason mukaan tuntiveloituksella alk. 170 €/h (alv. 0 %).

Yhteistyö LAKITOIMISTO KPF:n kanssa

Toimimme yhteistyössä KPF Lakitoimiston kanssa ja tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset lakiasiainpalvelut. Palvelemme teitä erilaisissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä tuotamme tarvittaessa sopimusasiakirjat esim. osakeantia varten.

Neuvomme ja opastamme sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia. Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset sujuvasti.

Teollisuuden toimijoiden riidanratkaisu
Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset
Lupa-asiat

Lakiasiainpalvelut hinnoitellaan tilauskohtaisesti vaatimustason mukaan tuntiveloituksella alk. 170 €/h (alv. 0 %).

YHTEISTYÖ LAKITOIMISTO KPF:N KANSSA

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

× WhatsApp Mikko