IOSH:in verkkokurssit

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) on maailman työturvallisuuden ja työterveyden ammattilaisten toimielin. Olemme työturvallisuuden ja työterveyden ammattilaisten suurin jäsenjärjestö. Edistämme työturvallisuuden ja työterveyden asioita ja ajamme muutosta.

IOSH:n kursseja on tarjolla laaja valikoima erilaisiin tarpeisiin:

1. IOSH Managing Safely® 

(Turvallisuusjohtaminen)

Verkkokurssin kesto: 16 tuntia

IOSH Managing Safely® on ihanteellinen esimiehille, johtajille ja tiiminvetäjille. Kurssi tarjoaa tiedot, joita tarvitaan, kun ollaan vastuussa muiden ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla.

2. IOSH Managing Safely
Refresher (Turvallisuusjohtamisen kertaus)

Verkkokurssin kesto: 6 tuntia

Virkistää johtajien ja esimiesten muistia kaikkien työterveyteen ja – turvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista työpaikalla ja auttaa heitä tunnistamaan, miten turvallisuusjohtamisjärjestelmä auttaa vaikuttamaan riskeihin, hallitsemaan ja seuraamaan niitä, ja kehittämään turvallisuus- ja terveysasioita työpaikalla.

3. IOSH Working Safely (Turvallinen työskentely) 

Verkkokurssin kesto: 6 tuntia

Yksipäiväinen kurssi, joka on suunnattu kaiken tasoisille henkilöille, jotka työskentelevät millä tahansa alalla ja jotka tarvitsevat perustiedot työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Kurssilla keskitytään siihen, miksi terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä, ja miten käyttäytymisellä voi vaikuttaa omaan ja muiden työhyvinvointiin.

4. IOSH Managing Occupational
Health and Wellbeing (Työterveyden ja
-hyvinvoinnin johtaminen)

Verkkokurssin kesto: 8 tuntia

Esimiehille suunnattu IOSH:n Työterveyden ja -hyvinvoinnin johtamisen kurssin tietojen avulla esimiehet voivat vaikuttaa myönteisesti henkilöstön hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Kurssi tarjoaa yksityiskohtaisen ymmärryksen siitä, miten henkisesti terveellistä ympäristöä voidaan vaalia, ja miten sisäistä hyvinvointia ja myönteisiä mielenterveyskäytäntöjä voidaan edistää työpaikalla.

5. IOSH Safety for Executives and Directors (Turvallisuus yrityksen johdolle)

Verkkokurssin kesto: 7 tuntia

Kurssin tietojen avulla yrityksen johtohenkilöt ymmärtävät  turvallisuuden integroimiseen käytettäviä  kokonaisvaltaisia järjestelmiä ja menetelmiä.  Kurssi  antaa ymmärryksen  ennakoivaan turvallisuuteen, terveyteen ja riskien hallintaan  sekä moraalisiin, oikeudellisiin ja liiketoiminnallisiin näkökulmiin,  sekä  lisäksi  strategiseen turvallisuus- ja terveysjohtamiseen.

6. IOSH Approved Behavioural Science for Leadership in Safety (Käyttäytymistieteet turvallisuusjohtamisessa)

Verkkokurssin kesto: 8 tuntia

Kurssin tavoitteena on parantaa työturvallisutta käyttäytymistieteen näkökulmasta. Kurssi on suunnattu esimiehille, ja sen tarjoama tieto soveltuu vaikuttamaan koko työyhteisön käyttäytymiseen kaikilla aloilla. Se soveltuu parhaiten niille, jotka ovat suorittaneet muita kursseja tai opintoja työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Tai laita alla meille viestiä niin jutellaan!

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

4 + 13 =

× WhatsApp Mikko