Asiantuntijamme

Asiantuntijamme ovat työskennelleet biotalouden ja cleantechin sektoreilla strategian laadinnassa, markkinoinnissa sekä eri teknologioiden parissa. Tuomme yrityksellesi syvän asiantuntemuksen ja uusia menestystekijöitä.

Mikko Ahokas FM

Mikko Ahokas FM

CEO

Mikko on kokenut energia- ja ympäristöalan asiantuntija, jolla on monipuolinen koulutus sekä ympäristö- että prosessitekniikan aloilta. Mikko on työskennellyt lähes 20 vuotta energiaan, bio- ja kiertotalouteen, ympäristötekniikkaan, biopolttoaineisiin ja konepajateollisuuteen liittyvissä hankkeissa. Mikon polku yrittäjäksi on kulkenut mm. St1 Biofuelsin ja WSP Finland Oy:n kautta.

Hänen erityisaluettaan ovat mm. prosessi- ja konseptisuunnittelut, kannattavuus- ja kassavirta-analyysit ja due diligencet.

 mikko.ahokas(at)macon.fi

 +358  40 5025249

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Jori Jokela FM

Jori Jokela FM

Asiantuntija

Jori on toiminut ympäristöasiantuntijana mobiiliteollisuudessa yli kymmenen vuotta, jossa tutuiksi ovat tulleet mm. ympäristölainsäädäntö, materiaalien hallinta ja niiden valinnat ympäristönäkökohtien suunnasta tarkasteltaessa, prosessien kehitys ja projektitehtävät.

Jori on erikoistunut erityisesti ympäristöluvituksiin, elektroniikkateollisuuden ympäristöasioihin (REACH, RoHS, WEEE), sekä ympäristötiedon hallintatyökaluihin (esim. Dassault MCC ja PTC Insight).

jori.jokela(at)macon.fi

+358 50 4803807

Eelis Paukku OTT & DI

Eelis Paukku OTT & DI

Asiantuntija

​Eelis on oikeustieteiden tohtori Lapin yliopistosta sekä diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Hän on erikoistunut liikejuridiikkaan, ympäristö- ja vero-oikeuteen.

Kaupallisissa ja teknisissä asioissa Eeliksen erikoisalaa ovat strateginen suunnittelu, tilastollinen prosessinjohtaminen ja projektinhallinta, joissa hän on osoittanut osaamistaan menestymällä erilaisissa case-kilpailuissa.  Eelis on tehnyt väitöskirjansa ympäristö- ja kauppaoikeudesta.

eelis.paukku(at)macon.fi

+358 44 9755196

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

ilkka.kovalainen(at)macon.fi

+358  40 6752812

Tatyana Pitchulina FM

Tatyana Pitchulina FM

Asiantuntija

Tatyana toimii Maconilla kansainvälisen kaupan asiantuntijana. Hän on Tampereen yliopistosta valmistunut filosofian maisteri (monikielinen viestintä ja markkinointi) ja hänellä on myös taloushallinnon ja logistiikkan tradenomitutkinto (AMK). Tatyana toimii kansainvälisen kaupan konsulttina ja liike-elämän kouluttajana ja omaa pitkäaikaista kokemusta toimitusjohtaja- , myynti- ja markkinointijohtajatehtävistä. Hänellä on sen ansiosta laaja kansainvälinen verkosto erityisesti kemikaaliteollisuuden ja mineraalien aloilla (esim. EU, Venäjä, Persianlahden maat, Afrikka ja Kiina).
Aleksi Rautavuori DI, MBA

Aleksi Rautavuori DI, MBA

Asiantuntija

Aleksi on konsultti, ohjaaja ja yritysvalmentaja, joka pystyy auttamaan yritystäsi menestymään paremmin.  Hän omaa monipuolista johtoryhmäkokemusta niin pörssi- kuin yksityisomisteisista yrityksistä. Hänellä on myös laaja toimialakokemus teollisuudesta sähköisiin palveluihin.

Aleksi on erikoistunut yritysstrategiaan, myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Hän hallitsee myös projektinhallinnan ja muutoksenhallinnan, pystyen varmistamaan halutut liiketoimintamuutokset.

Aleksi toimii Maconilla asiantuntijana yrityksensä Rautavuori.com kautta.

Markku Illikainen

Markku Illikainen

Asiantuntija

Markku Illikainen on kokenut kiertotalouden ja ympäristöasioiden asiantuntija ja avustaa Maconia osaamisalueillaan, mutta toimii myös itsenäisesti omistamansa Ecomentor Oy:n nimissä.

Markku toimi 25 vuotta Oulun Jätehuollon/Kiertokaaren toimitusjohtajana. Sinä aikana Ruskon kaatopaikasta tuli aito kiertotalouskeskus. Ennen Ouluun tuloa Markku oli Hämeen lääninhallituksen ja Hämeen ympäristökeskuksen palveluksessa 7 vuotta, käsitellen mm. yritysten ympäristölupia, jätehuoltosuunnitelmia ja ilmansuojeluilmoituksia.

Markku on luova insinööri, jonka monet ideat ovat toteutuneet ja nähtävissä Ruskon jätekeskuksessa.

Katja Vaulio FK

Erikoisasiantuntija

Katja toimii Maconilla asiantuntijana jätehuoltoon, jätelainsäädäntöön, kiertotalouteen ja muoviin liittyvissä asioissa. Hän on työskennellyt viisi vuotta yritysten jätehuollon parissa, samalla kouluttaen ja ratkaisten kierrätyksen ongelmia. Katja on perehtynyt EU:n muovistrategiaan ja mm. ideoinut muovinvähennyskampanjaa kreikkalaiseen kylään.

Katjalla on Filosofian kandidaatin koulutus, pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri ja lisäksi opintoja ympäristötieteistä, viestinnästä, liiketoiminnasta ja kreikan kielestä. Häneltä löytyy siis osaamista kansainvälisiin projekteihin ja vastuulliseen matkailuun ja sen kehittämiseen.

katja.vaulio(at)macon.fi

Ilona Santavaara

Asiantuntija

Ilonalla on 15 vuoden työkokemus kuluttajaelektroniikan ympäristöasioiden parista. Hän on koulutukseltaan materiaalikemian diplomi-insinööri.

 Hänen erityisosaamistaan ovat materiaalivaatimukset (REACH, RoHS, California Prop 65, ihoa herkistävät aineet), tuotteiden muut ympäristövaatimukset (energiatehokkuus, WEEE) ja tuotteiden elinkaarianalyysit (LCA).

Heikki Ojamo Prof.

Erikoisasiantuntija

Heikki on toiminut aiemmin Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston bioprosessitekniikan professorina. Yliopistouransa lisäksi Heikki on toiminut tutkijana elintarvikeyritys Cultorin tutkimuskeskuksessa sekä pienemissä bioteknologiayrityksissä.

Heikillä on laaja kokemus erilaisista bioprosesseista, aina niiden kehittämisestä skaalaukseen saakka.

Reijo Ruohola Insinööri

Asiantuntija

Reijo Ruohola eli Repe on senioriasiantuntija kaikilla mittareilla mitattuna. Hän on toiminut Teoteam Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1986 vuoteen 2012. Tänä aikana yrityksessä on tehty yli 400 sähkö-, instrumentointi ja automaatioprojektia. Repe on Tukesin valtuuttama sähkötöiden tarkastaja ja Energiaviraston valtuuttama yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö. Nyt hän työskentelee Tmi Reijo Ruoholan kautta .

Repen projektit ovat olleet pääasiassa vesihuoltolaitoksiin, ympäristötoimialaan ja pintakäsittelyteollisuuteen liittyviä. Hän tekee mm. sähkö- ja automaatiosuunnittelua, esiselvityksiä, kustannusarvioita, kuntotarkastuksia ja sähkön varmennus- ja määräaikaistarkatuksia. Projektien toteutus on antanut vankan käytännön ammattitaidon suunnitella kustannuksiltaan edullisia ja käytettävyydeltään käyttäjäläheisiä ratkaisuja. 

Julio Cesar Sivira Insinööri

Asiantuntija

Julio on laitetekniikan insinööri Venezuelasta. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus öljy- ja kaasualalta. Julio taitaa CAD-suunnittelun, paineastioiden ja lämmönvaihtimien mitoitukset, sammutusjärjestelmät ja asennukset.

Juliolla on hyvä kokemus kansainvälisistä standardeista (ASME,API, ANSI) ja NFOA koodeista. Lisäksi Julio voi auttaa yritystäsi Venezuelan markkinoilla.

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

sanna.taskila(at)macon.fi

+358 40 0871294

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

ilkka.kovalainen(at)macon.fi

+358  40 6752812

Lina Alrabie DI

Lina Alrabie DI

Asiantuntija

Lina on maarakennuksen ja hydrologian asiantuntija. Hän on suorittanut kansainvälisen maisterin tutkinnon Grenoblen ammattikorkeakoulussa hydrauliikasta ja rakennustekniikasta sekä aikaisemmin rakennustekniikan kandidaatin tutkinnon Gazan yliopistossa.

Hänen erityisosaamistaan ovat maarakennus, mekaanisten rakenteiden suunnittelu, vesihuolto ja vedenkäsittely, vesiverkostojen ja kanavien mallintaminen sekä ilmastonmuutos, ympäristö ja energia.

lina.alrabie(at)macon.fi

Johanna Alakerttula KTM & FM

Johanna Alakerttula KTM & FM

Erikoisasiantuntija

Johanna toimii asiantuntijana erityisesti jätehuoltoon ja tuottajavastuuseen sekä jätelainsäädäntöön ja ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Hänellä on kokemusta kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvistä hankkeista ja hankehakemusten laatimisesta sekä hankkeiden arvioinnista. Kiertotalouteen ja ympäristöasioihin liittyvä strategisen tason kehittäminen on myös hänen osaamiskenttäänsä.

Koulutukseltaan Johanna on ympäristötieteiden ja kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus valtiolta luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä jätehuollon valvonta- ja kehitystehtävistä.

johanna.alakerttula(at)macon.fi

Hanna Virpiranta DI

Hanna Virpiranta DI

Asiantuntija

Hanna on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta ja suorittaa nyt tekniikan tohtorin tutkintoa. Hän on suuntautunut opinnoissaan bioprosessitekniikkaan ja hänen tutkimuksensa on keskittynyt sulfaatti- ja metallipitoisten vesien biologiseen käsittelyyn. Hanna on työskennellyt kaivosten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävissä projekteissa ja hänen osaamiseensa kuuluu biologisten vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen ja testaus laboratoriomittakaavassa.

Marko Uutela MMM

Marko Uutela MMM

Asiantuntija

Marko toimii Maconilla metsä- ja energiatalouden asiantuntijana. Hänellä on yli 8 vuoden kokemus metsäteollisuuden johtotehtävistä, ja hän on toiminut useissa metsäalan luottamustehtävissä, ohjausryhmissä ja asiantuntijaryhmissä. Markolla on vahva osaaminen erityisesti puunhankinnan logistiikasta sekä bioenergiasta.

Koulutukseltaan Marko on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Lisäksi häneltä löytyy ympäristösuunnittelijan tutkinto ja muita johtamiseen ja biotalouteen liittyviä koulutuksia.

Ilmari Larjavaara VTT & Tradenomi (AMK, kansainvälinen kauppa)

Asiantuntija

​Ilmari toimii Maconilla ansioituneena Venäjän asiantuntijana. Hän on valmistunut valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston Aleksanteri instituutista, ja häneltä löytyy myös kansainvälisen kaupan AMK-tutkinto, jossa hän on erikoistunut juuri Venäjän kauppaan.

Ilmarilta löytyy laaja ja aktiivinen verkosto Venäjän kaupan osalta. Lisäksi häneltä löytyy  hankehallintakokemusta Business Finlandin, EAKR- ja CBC -projektien parista.

Riikka Kinnunen FM

Asiantuntija

Riikka on toiminut yli 20 vuotta erilaisissa ympäristöalan tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja nyt yrittäjänä.

Kiertotalousnäkökulmat, jätehuollon kehittäminen eri toimialoilla, purkualan vastuullisen toiminnan edistäminen, edunvalvonnalliset toimeksiannot ja teknisten materiaalien kierto ovat Riikan ydinosaamista. Jätelainsäädännön muutosten vaikutukset yrityksille ja Materiaalitorin käyttöön liittyvät opastukset ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia.

Maxim Altantsev Insinööri (AMK)

Erikoisasiantuntija

Maxim on kokenut ammattilainen, joka on keskittynyt B2B-liiketoiminnan kehittämiseen kansainvälisesti, niin suurille, keskisuurille kuin pienillekin yrityksille. Hän on hoitanut projekteja Kanadassa, Venäjällä, Kazakhstanissa ja muissa Euraasian maissa kansainvälisten kumppaneiden kanssa (USA, Japani ja Länsi-Eurooppa). Hän on työskennellyt laajalti sähköntuotannon (älykkäät verkot, älykkäät kaupungit, vihreä teknologia) ja jakelun, kehittyneiden valmistusteknologioiden, lääketieteellisten laitteiden, tietotekniikan, elektroniikan, robotiikan ja eri teknologioiden integroinnin parissa.

Juuso Kallio

Asiantuntija

Juuso toimii Maconilla asiantuntijana markkinoinnin ja brändäämisen osa-alueilla. Hänellä on takanaan vuosi kansainvälisen kauppatieteen opintoja Aalto-yliopistosta ja hän opiskelee nyt tekniikan kandidaatiksi erikoistumisalueenaan tietotekniikka.

Juusolla on kokemusta mm. brändin rakentamisesta ja markkinointimateriaalin tuottamisesta useammassa eri IT-alan yrityksessä. Hän on myös saanut erityismaininnan roolistaan tiiminvetäjänä kansainvälisessä satama- ja meriteollisuuden case-kilpailussa, jonka tuloksena luotiin ympäristöystävällinen, cleantechiin perustuva brändäys.

Juuson erikoisosaamista ovat erityisesti cleantech-ratkaisujen ’selkokielinen’ kommunikointi ja markkinointi loppuasiakkaalle, sekä suomeksi, että englanniksi.

Risto Kallio DI

Erikoisasiantuntija

Risto toimii Maconilla rakentamisen erikoisasiantuntijana.

Hänellä on vuosikymmenien kokemus kansainvälisistä rakennushankkeista asiantuntijana ja työmaavalvojana sekä rakennustarkastajana.

Yhteistyökumppanimme

Asiantuntijaksi Maconille?

Oletko sinä asiantuntija, joka voi tarjota osaamisensa Maconin käyttöön? Ota rohkeasti yhteyttä.

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

Jätä meille viesti

× WhatsApp Mikko